Activities

ขอเชิญชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรและถวายพานพุ่มในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มลรัฐแมริแลนด์

EMB Seal ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จึงได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยขอความร่วมมือในการร่วมแต่งกายด้วยสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ 2 เมษายน หรือชุดสุภาพ ตามกำหนดการ ดังนี้

เตือนเอกชนไทยรับมือกฎใหม่ IUU ของสหรัฐฯ

ภาพตำรวจตรวจเรือประมง คณะทำงานเพื่อปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing – IUU) และการบิดเบือนข้อมูลบนฉลากอาหารทะเล (Seafood Fraud) ของสหรัฐฯ ประกาศแผนปฏิบัติการยกระดับการป้องกันปราบปรามการทำประมงแบบ IUU ไม่ให้มีการนำเข้าสินค้าที่เข้าข่าย IUU มายังตลาดสหรัฐฯ แผนปฏิบัติการดังกล่าวประกาศไว้เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ ในการดำเนินการ 4 ด้าน สำคัญ ดังนี้   1. ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีกิจกรรมโครงการ ได้แก่ (1) บรรจุความร่วมมือต่อต้าน IUU ไว้ในความตกลง Trans Pacific Partnership (TPP)

กงสุลสัญจร: วัดสัทธาธรรม เมือง Schertz มลรัฐเทกซัส

PR Mar 26_4 วัดสัทธาธรรมเป็นวัดธรรมยุติกนิกาย ก่อตั้งเมื่อปี 2540 โดยพระสงฆ์ 3 รูป และผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาอีก 5 คน ก่อนหน้านี้ วัดสัทธาธรรมได้เช่าบ้านหลังหนึ่งบริเวณเมือง Live Oak เพื่อเป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมทางศาสนา และเป็นที่พักสำหรับพระสงฆ์ ปัจจุบัน วัดสัทธาธรรม ตั้งอยู่ที่ 8000 N FM 1518, Schertz, TX 78154 มีพระครูสุตธรรมวิเทศ เป็นเจ้าอาวาส และมีพระสงฆ์จำวัดอีก จำนวน 1 รูป ได้แก่ พระมหาโอฬาร นอกจากวัดสัทธาธรรมแล้ว ในบริเวณเมือง Schertz ยังมีวัดไทย ซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจของคนไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวอีก 2 วัด

เทศน์มหาชาติ วัดไทย ดี.ซี. : อิ่มบุญ อิ่มสุข ร่วมสืบสานพุทธศาสนาและประเพณีไทย

1 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้จัดงานกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก โดยนิมนต์พระมหากริชกาย วรธีโร ป.ธ. 9 จากวัดลาวกิตติสีลาราม รัฐคอนเน็กติกัต และพระมหาอภินันท์ นิพทธสนโต ป.ธ. 5 วัดพุทธาวาส รัฐเท็กซัส มาเทศนาเวสสันดรชาดกให้พี่น้องชาวไทยในพื้นที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สถานทูตและทีมไทยแลนด์ ได้รับฟังกันทั้ง 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา ได้แก่ กัณฑ์ทศพร หิมพานต์ ทานกัณฑ์ วนปเวศน์ ชูชก จุลพน มหาพน กุมาร มัทรี สักกบรรพ มหาราช ฉกษัตริย์ และนครกัณฑ์ ญาติโยมหลายคนรวมถึงท่านทูตพิศาลฯ และภรรยา อยู่ฟังตั้งแต่กัณฑ์แรกถึงกัณฑ์สุดท้าย

UNC Chapel Hill students learned about Thai – U.S. relations through initiative of former U.S. Ambassador to Thailand

UNCChapel Hill1 Fostering ties between Thai-U.S. youths and educating American students about Thailand and the Thai-U.S. relations, which date back 182 years, are one of the Royal Thai Embassy’s top priorities.  Such efforts complement programs undertaken by the United States, including President

View All
Thailand Focus

Thailand Focus March 24th 2015: PM Prayut briefs Ban Ki Moon on progress to democracy

FB Mar 23_Ban1 Prime Minister Prayut Chan-o-cha briefed United Nations Secretary General Ban Ki Moon on Thailand’s progress towards building a sustainable democracy during a meeting in Japan last week that ended with Ban inviting Prayut to attend the General Assembly meeting in

Thailand Focus March 24th, 2015: Public providing input on draft charter at forums

FB Mar 23_Charter feedback Members of the public have provided several useful suggestions for what the Constitution Drafting Committee should include in the new national charter during a series of seven public forums held around the country, the head of the Committee’s panel on

Thailand Focus March 24th, 2015: Passport forgers and traffickers arrested in Rohingya case

FB Mar 23_trafficking meme Acting on a complaint from Australian officials, Thailand’s maritime police have seized a notorious, rogue, fishing vessel anchored off an island near Phuket that stands accused of poaching highly-regulated species of fish in Antarctic waters. Maritime police seized the 625-ton

Thailand Focus March 24th, 2015: Thai police capture notorious blacklisted fishing vessel

FB Mar 23_Rogue ship2 Acting on a complaint from Australian officials, Thailand’s maritime police have seized a notorious, rogue, fishing vessel anchored off an island near Phuket that stands accused of poaching highly-regulated species of fish in Antarctic waters. Maritime police seized the 625-ton

Thailand Focus March 24th, 2015: Wharton dean says West underestimates Southeast Asia

FB Mar 23_Wharton logo2 The rise of the middle class and the anticipated influx of investment in infrastructure will make Southeast Asia one of the most important drivers of the global economy, but many in the West don’t recognize the significance of the region,

View All