Activities

Celebrating Luna New Year with US-Asia Institute

IMG_4886 The US-Asia Institute welcomed the year of sheep with its annual Lunar New Year Reception. This year’s event – as in previous years – was joined by Members of Congress, senior officials from the Administration, members of the diplomatic corps

การพบปะหารือกับ จนท. TIP Office กต.สหรัฐฯ

PR FEB 28 Tip office ประเทศไทยได้ทุ่มเทความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยการร่วมมือกันของทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม  รัฐบาลไทยได้กำหนดให้เรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วน เนื่องจากเล็งเห็นว่าปัญหาการค้ามนุษย์ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง โดยเฉพาะความมั่นคงของมนุษย์ และเป็นเรื่องมนุษยธรรมและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมา ก็มีการดำเนินการคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้าน (1) นโยบายที่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย รวมทั้งแก้ไขระเบียบเพื่อเพิ่มการคุ้มครองแรงงานประมง (2) การดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายซึ่งรวมถึงกรณีเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง (3) การคุ้มครองโดยให้การดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูเหยื่อการค้ามนุษย์รวมถึงการให้บริการสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกอัครราชทูตยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

Thailand with President เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา ณ ทำเนียบขาว กรุงวอชิงตัน ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งประธานาธิบดีเกี่ยวกับกำหนดการตาม roadmap ว่ากระบวนการร่างรัฐธรรมนูญจะเสร็จสิ้นในเดือนกันยายนศกนี้  และต้นปีหน้า ไทยจะจัดการเลือกตั้งแบบหลายพรรคการเมืองแข่งขันกัน  ในช่วงนี้จึงขอให้สหรัฐฯ อดทนและให้ความเข้าใจกับประเทศไทย นอกจากนี้ ได้แสดงความหวังว่าจะมุ่งขยายความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ๖ ด้าน เพื่อให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นที่ประธานาธิบดีให้ความสำคัญเช่นกัน โดยรายละเอียดปรากฏในคำกล่าวของเอกอัครราชทูตฯ ในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในหัวข้อ Ambassador’s speeches

Thailand’s Trafficking in Persons 2014 Country Report

TIP coverpage No security issues are more important than human security. No Thai government of the past has put more focus and resources to address the plight of victims of all forms of human trafficking, forced labor, child labors and child sexual

AEC และความเชื่อมโยงกับสหรัฐฯ

IMG_1022 (2) Fuqua School of Business สถาบันการศึกษาระดับปริญญาโทด้านธุรกิจ ของ Duke University ซึ่งได้รับการจัดอันดับหลักสูตร MBA ที่ดีที่สุดของสหรัฐฯ ในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่การทำงานด้านธุรกิจ จัดอันดับโดย Bloomberg Business Week เมื่อพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา Fuqua ได้จัดการสัมมนาประจำปี 2015 Duke Asia Business Conference เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ Fuqua School of Business ในการสัมมนามีผู้เข้าร่วมฟังประมาณ 130 คน ประกอบด้วยนักศึกษาและนักธุรกิจในพื้นที่ ท่านทูตพิศาล

View All
Thailand Focus

Thailand Focus February 23rd, 2015: Thailand disputes trafficking report by NGO

FT Feb 23_1 The Ministry of Foreign Affairs expressed deep disappointment last week with the slant and conclusions of a report on human trafficking in Thailand’s fishing industry, issued by the Environmental Justice Foundation, a UK-based nongovernmental organization.   The report Broken Promises:

Thailand Focus February 23rd, 2015: Thai delegation heads to Japan to drum up investment

FT Feb 23_2 Thailand’s economic czar will lead a delegation to Japan this week to explain the Board of Investment’s new direction and incentives regime, as Thai-owned international hotel group Dusit International announced a cross marketing and selling agreement with Prince Hotels and

Thailand Focus February 23rd, 2015: PwC says Thailand positioned for growth in 2015

FT Feb 23_3 Thailand was ranked fourth in the world in terms of being positioned for strong economic growth over the next 12 months according to a global survey of Chief Executive Officers released last week, as Stock Exchange of Thailand officials said

Thailand Focus February 23rd, 2015: SCG Chemicals says R&D resulting in breakthrough products

FT Feb 23_4 SCG Chemicals, the largest division of Thailand’s Siam Cement Group building materials conglomerate, said last week its investments in research and development, and partnerships with British and Norwegian firms have resulted in breakthrough inventions that use nanotechnology and other technologies

Thailand Focus February 23rd, 2015: Four Thai beaches ranked in top ten by TripAdvisor

FT Feb 23_5 Four of Thailand’s spectacular white sand beaches were ranked among the top ten most beautiful beaches in Asia according to a recent survey by TripAdvisor, one of the world’s most popular travel websites, as the Kasikorn Research Center said tourist

View All